DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 17/4/2021

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 17/4/2021
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Bùi Đại Sơn 17/4/2021 A1
2 Võ huỳnh tiến 17/4/2021 A1
3 Nguyễn Thị Huỳnh Ánh 17/4/2021 A1
4 Lê Võ Minh Thuận 17/4/2021 A1
5 Hà Nguyễn bảo Châu 17/4/2021 A1
6 Nguyễn Mạnh Ngân 17/4/2021 A1
7 Phan Ngọc Triệu 17/4/2021 A1
8 Tạ Công Danh 17/4/2021 A1
9 Tô Minh Quân 17/4/2021 A1
10 Trương Minh Nhật 17/4/2021 A1
11 Nguyễn Minh Tiến 17/4/2021 A1
12 Lê Nguyễn Huy Thạch 17/4/2021 A1
13 Nguyễn Hồng Ân 17/4/2021 A1
14 Lương Trọng Nhân 17/4/2021 A1
Rate this post
Call Now Button