DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 31/3/2021

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 31/3/2021
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 John Daniel Mcintosh 31/3/2021 A1
2 Edwin Mcgurk 31/3/2021 A1
3 Phan Đỗ Huỳnh Như 31/3/2021 A1
4 Nguyễn Phương Quyền 31/3/2021 A1
5 Nguyễn Văn Hậu 31/3/2021 A1
6 Lâm Đức Tài 31/3/2021 A1
7 Lê Phi Hùng 31/3/2021 A1
8 Nguyễn Thị Thùy Linh 31/3/2021 A1
9 Cao Văn Loan 31/3/2021 A1
10 Cao Thị Thu Thủy 31/3/2021 A1
11 Phạm Văn Thái 31/3/2021 A1
12 Nguyễn Duy Khanh 31/3/2021 A1
13 Nguyễn Đình Tâm 31/3/2021 A1
14 Nguyễn Thị Kim Thu 31/3/2021 A1
15 Võ Thị Hồng Hạnh 31/3/2021 A1
16 Phạm Thanh Dung 31/3/2021 A1
17 Nguyễn Đăng Duy 31/3/2021 A1
18 Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh 31/3/2021 A1
19 Cổ Tấn Thanh Nhàn 31/3/2021 A1
20 Nguyễn Văn Hậu 31/3/2021 A1
21 Lại Minh Đạt 31/3/2021 A1
22 Huỳnh Ngô Khánh Vy 31/3/2021 A1
23 Võ Lê Nhật Quyên 31/3/2021 A1
24 Tống Thanh Duy 31/3/2021 A1
25 Trương Long Hải 31/3/2021 A1
26 Trần Thị Thanh Hiền 31/3/2021 A1
27 Nguyễn Phạm Thiên Phúc 31/3/2021 A1
28 Nguyễn Hoàng Phúc 31/3/2021 A1
29 Trần Gia Bảo 31/3/2021 A1
30 Nguyễn Hoàng Tín 31/3/2021 A1
31 Trần Thị Thanh Hảo 31/3/2021 A1
Rate this post
Call Now Button