Tải phần mềm thi thử bằng lái xe 2 bánh A1, A2, A3 (trên máy tính)

STT Phần mềm Download
1 Phần mềm thi bằng lái A1, A2, A3 2020:

Bộ câu hỏi áp dụng cho thi giấy phép lái xe 2020 như sau:

  • Hạng A2: học – thi 450 câu, trong đó có 50 câu về tình huống mất ATTG nghiêm trọng.
  • Hạng A1: học – thi 200 câu, trong đó có 20 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng..
  • Hạng A3: học – thi 500 câu, trong đó có 54 câu về tình huống mất ATTG nghiêm trọng.
mien-phi-phan-mem-lai-xe

 

 

*Hướng dẫn:

  • Giải nén thư mục phần mềm và chạy file .exe
  • Chọn hạng sát hạch: A1, A2, A3.
  • Chọn bộ đề và làm bài thi.

Tải phần mềm thi thử bằng lái xe 2 bánh A1, A2, A3 (trên máy tính) 2

Lưu

Rate this post
Call Now Button