Home / Notice of Receiving List / A1 CERTIFICATE LIST OF MORNING TEST ON 12/11/2020

A1 CERTIFICATE LIST OF MORNING TEST ON 12/11/2020

No. FIRST AND LAST NAME TEST DAY CLASS
1 Phạm Đức Quân 11/12/2020 A1
2 Nguyễn Khánh Luyện 11/12/2020 A1
3 Võ Thị Thu Uyên 11/12/2020 A1
4 Hoàng Lê Nam Thìn 11/12/2020 A1
5 Dương Mạnh Đạt 11/12/2020 A1
6 Hà Nguyên Vĩnh Hoàng 11/12/2020 A1
7 Bùi Tân Hưng 11/12/2020 A1
8 Nguyễn Thanh Phương 11/12/2020 A1
9 Đào Minh Hiếu 11/12/2020 A1
10 Hà Yến Nhi ck 11/12/2020 A1
11 Trương Thị Thanh Hằng 11/12/2020 A1
12 Phan Đình Khởi 11/12/2020 A1
13 Lê Quang Toàn 11/12/2020 A1
14 Nguyễn Phạm Hữu Tài 11/12/2020 A1
15 Trần Bảo Duy 11/12/2020 A1
16 Dương Thành Thái 11/12/2020 A1
17 Nguyen Van Tuan 11/12/2020 A1
18 Nguyễn Phan Yến Nhi 11/12/2020 A1
Comparison of Driving License Types - How to get international driving permit in Vietnam: We are one of the major training centers in Ho Chi Minh City, specializing in the field of Driver Training and Slaughtering teaching and taking a Motorcycle Driver's License (A1, A2), a 4-wheel drive license from 4 - 9 seats (class B1, B2 and C).
Call Now Button
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish