Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 4 & 6/12/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 4 & 6/12/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Đoàn Triều Nhật Long 4/12/2020 A1
2 Châu Dân Âu 4/12/2020 A1
3 Xu Zhi wen 4/12/2020 A1
4 Hồ Thanh Nên 4/12/2020 A1
5 Võ Minh Đạt 4/12/2020 A1
6 Nguyễn Thị Kim Thoa 4/12/2020 A1
7 Đỗ Thị Thanh Huyền 4/12/2020 A1
8 Nguyễn Cao Thanh Trúc 4/12/2020 A1
9 Nguyễn Cao Duy 4/12/2020 A1
10 Nguyễn Thị Thu Hà 4/12/2020 A1
11 Nguyễn Thị Quỳnh Như 4/12/2020 A1
12 Ngô Tiến Thông 4/12/2020 A1
13 Lê Hùng Hạnh 4/12/2020 A1
14 Trương Công Định 4/12/2020 A1
15 Hoàng Thị Ngọc Ánh 4/12/2020 A1
16 Hoàng Anh 6/12/2020 A1
17 Trương Phước Đang 6/12/2020 A1
18 Nguyễn Quế Trâm 6/12/2020 A1
19 Võ Minh Vũ 6/12/2020 A1
20 Nguyễn Thị Mộng Thường 6/12/2020 A1
21 Huỳnh Ngọc Trang 6/12/2020 A1
22 Nguyễn Hạnh Nguyên 6/12/2020 A1
23 Hồ Thanh Giang 6/12/2020 A1
24 Nguyễn Ngọc Long 6/12/2020 A1
Call Now Button