Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 02/10/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 02/10/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Minh Huy 2/10/2020 A1
2 Nguyễn Lê Xuân Trang 2/10/2020 A1
3 Phạm Hoàng Hưng 2/10/2020 A1
4 Phạm Văn Luyện 2/10/2020 A1
5 Lê Thanh Cường 2/10/2020 A1
6 Lê Xuân Hòa 2/10/2020 A1
7 Đặng Phạm Quốc Khánh 2/10/2020 A1
8 Mai Nguyễn Thục Đoan 2/10/2020 A1
Call Now Button