Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 27/11/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 27/11/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Lê Thành Trung 27/11/2020 A1
2 Trương Ngọc Hoàng Lâm 27/11/2020 A1
3 Lê Nguyễn Minh Nhật 27/11/2020 A1
4 Trịnh Nguyễn Thảo Nguyên 27/11/2020 A1
5 Ngô Đình Ngọc 27/11/2020 A1
6 Mai Kim Phương 27/11/2020 A1
7 Hoàng Thị Mỹ Linh 27/11/2020 A1
8 Đinh Hồng Trâm 27/11/2020 A1
9 Nguyễn Thanh Tâm 27/11/2020 A1
10 Trần Trung Thành 27/11/2020 A1
11 Nguyễn Minh Tâm 27/11/2020 A1
Call Now Button