Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 16/5/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 16/5/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Cao Xuân Hùng 16/5/2020 A1
2 Hoàng Quốc Hưng 16/5/2020 A1
3 Lê Văn Thủy 16/5/2020 A1
4 Nguyễn Quang Trưởng 16/5/2020 A1
5 Nguyễn Như Tâm 16/5/2020 A1
6 Nguyễn Trương Công Toại 16/5/2020 A1
7 Trương Thị Trà My 16/5/2020 A1
8 Nguyễn Tuấn Phương 16/5/2020 A1
9 Lương Ngọc Trâm 16/5/2020 A1
10 Bùi Lê Na 16/5/2020 A1
11 Nguyễn Công Đức 16/5/2020 A1
12 Nguyễn Ý Lin 16/5/2020 A1
13 Lê Thị Kim Anh 16/5/2020 A1
14 Hồ Nguyễn Việt Thắng 16/5/2020 A1
15 Thạch Thị Hương Tràm 16/5/2020 A1
16 Trần Nguyễn Phương Thanh 16/5/2020 A1
17 Nguyễn Thị Thanh Phương 16/5/2020 A1
18 Trần Tấn Nam 16/5/2020 A1
19 Nguyễn Thị Bảo Trâm 16/5/2020 A1
20 Mai Quang Ánh Ngọc 16/5/2020 A1
21 Phan Đức Tuấn 16/5/2020 A1
22 Nguyễn Vũ Hoàng Minh 16/5/2020 A1
23 Trần Thị Cẩm Tiên 16/5/2020 A1
24 Trần Phục Truyền 16/5/2020 A1
25 Trần Thanh Hào 16/5/2020 A1
26 Nguyễn Thành An 16/5/2020 A1
Call Now Button