Danh sách nhận bằng A1 thi 10/3

Danh sách hồ sơ A1 thi 10/3
STT Ho tên NS Hạng
1 Lê Trường An 10/9/2003 A1 10-3
2 Nguyễn Thanh Lan Anh 28/10/2000 A1 10-3
3 Trần Văn Bình 23/8/2003 A1 10-3
4 Mai Thanh Bình 24/9/2003 A1 10-3
5 Trần Đình Chiến 18/12/1999 A1 10-3
6 Nguyễn Đắc Dân 4/3/1991 A1 10-3
7 Nguyễn Khánh Duy 25/11/2003 A1 10-3
8 Trần Thanh Duy 5/5/1992 A1 10-3
9 Nguyễn Thị Cẩm Giang 14/8/2003 A1 10-3
10 Đỗ Thị Thu Hiền 26/1/2003 A1 10-3
11 Lâm Nhật Hoài 20/12/2002 A1 10-3
12 Trần Mai Hương 26/1/2003 A1 10-3
13 Huỳnh Gia Huy 8/1/2003 A1 10-3
14 Dương Gia Huy 5/8/2002 A1 10-3
15 Lưu Gia Huy 21/5/2003 A1 10-3
16 Lê Quốc Khánh 2/9/2002 A1 10-3
17 Nguyễn Minh Khôi 7/12/2002 A1 10-3
18 Nguyễn Minh Khôi 14/2/2004 A1 10-3
19 Hoàng Tuấn Kiệt 18/11/2003 A1 10-3
20 Nguyễn Văn Lâm 20/5/1994 A1 10-3
21 Lê Đức Lợi 26/3/1999 A1 10-3
22 Võ Đình Lực 3/12/1991 A1 10-3
23 Nguyễn Trần Hoàng Lynh 14/5/1991 A1 10-3
24 Nguyễn Hữu Quang Minh 06/10/2003 A1 10-3
25 Phan Nguyễn Diễm Ngọc 22/6/2003 A1 10-3
26 Trần Thanh Ngọc 7/11/2003 A1 10-3
27 Nguyễn Tấn Ngọc 6/9/2003 A1 10-3
28 Nguyễn Khôi Nguyên 5/10/2003 A1 10-3
29 Nguyễn Thị Phương Oanh 13/3/2003 A1 10-3
30 Đinh Tiến Phát 26/1/2003 A1 10-3
31 Phạm Ngọc Anh Phát 15/11/2003 A1 10-3
32 Võ Quang Minh Thiện 29/11/2003 A1 10-3
33 Nguyễn Thành Thông 1/9/2003 A1 10-3
34 Phan Văn Toàn 30/11/1966 A1 10-3
35 Lê Ngọc Bảo Trâm 3/12/2003 A1 10-3
36 Đỗ Huyền Trang 22/8/2000 A1 10-3
37 Nguyễn Quang Trí 6/6/1994 A1 10-3
38 Nguyễn Thị Kiều Trinh 14/10/1999 A1 10-3
39 Trần Thị Tú Trinh 29/5/2003 A1 10-3
40 Nguyễn Văn Trường 25/5/1995 A1 10-3
41 Bùi Nguyễn Tiến Vinh 27/9/2003 A1 10-3
42 Phạm Tuấn Võ 11/2/2003 A1 10-3
43 Nguyễn Tấn Vũ 16/10/2003 A1 10-3
44 Đầu Xuân Như Ý 23/3/2003 A1 10-3
Rate this post
Call Now Button