Danh sách nhận bằng  A1 thi 25/6/2022

Danh sách nhận bằng  A1 thi 25/6/2022
1 Nguyễn Thị Ngọc Giao 23/7/2003 A1 25/6/2022
2 Hồ Ngọc Danh 6/11/2002 A1 25/6/2022
3 Nguyễn Thế Nhật 19/12/2003 A1 25/6/2022
4 Nguyễn Hoàng Lâm 3/9/1985 A1 25/6/2022
5 Lê Thị Thanh 10/3/1984 A1 25/6/2022
6 Khổng Minh Hưng 14/7/1983 A1 25/6/2022
7 Trần Quốc Cường 21/6/2003 A1 25/6/2022
8 Đoàn Ngọc Bảo Lâm 5/8/2003 A1 25/6/2022
9 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn 23/1/2003 A1 25/6/2022
10 Thái Quang Trung 18/6/2003 A1 25/6/2022
11 ĐỖ VĂN KHẢI 9/6/1997 A1 25/6/2022
12 Trần Thị Khánh Đông 21/6/1974 A1 25/6/2022
13 Trần Gia Minh Thông 9/11/2003 A1 25/6/2022
14 Nguyễn Văn Son 20/10/1985 A1 25/6/2022
5/5 - (1 bình chọn)
Call Now Button