Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 31/05/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 31/05/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN HẠNG NGÀY THI
1 Nguyễn Hữu Nhật Minh 31/5/2020 A1
2 Lê Thị Hiền (Thích Nữ Liên Triết) 31/5/2020 A1
3 Đoàn Ngọc Trâm 31/5/2020 A1
4 Phạm Đỗ Quỳnh Châu 31/5/2020 A1
5 Nguyễn Thành Lý 31/5/2020 A1
6 Nguyễn Thị Sơn Huyền 31/5/2020 A1
7 Hà Ngọc Sơn 31/5/2020 A1
8 Bùi Hương Giang 31/5/2020 A1
9 Trần Việt Thắng 31/5/2020 A1
10 Nguyễn Thị Mùi 31/5/2020 A1
Call Now Button