Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 15 & 18/7/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 15 & 18/7/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Phan Quốc Triệu 15/7/2020 A1
2 Nguyễn Quốc Vỹ 15/7/2020 A1
3 Nguyễn Thanh Hoài 15/7/2020 A1
4 Hồ Gia Huy 15/7/2020 A1
5 Châu Hoàng Phúc 15/7/2020 A1
6 Nguyễn Anh Vũ 15/7/2020 A1
7 Trương Hảo Hào 15/7/2020 A1
8 Đỗ Minh Tuấn 15/7/2020 A1
9 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 15/7/2020 A1
10 Phạm Hùng 15/7/2020 A1
11 Nguyễn Hoàng Nhân 18/7/2020 A1
12 Liêu Hiển Vình 18/7/2020 A1
13 Đoàn Trần Anh Thư 18/7/2020 A1
14 Phạm Phan Ngọc Tiên 18/7/2020 A1
15 Nguyễn Trần Minh Duy 18/7/2020 A1
16 Ngô Thị Ngọc Giàu 18/7/2020 A1
17 Bùi Trọng Sang 18/7/2020 A1
18 Trần Thanh Hà 18/7/2020 A1
19 Trần Nam Hùng 18/7/2020 A1
20 Trịnh Trúc Bình 18/7/2020 A1
21 Nguyễn Ngọc Trinh 18/7/2020 A1
22 Đào Sơn Tùng 18/7/2020 A1
23 Trương Bửu Lệ 18/7/2020 A1
24 Phạm Ngọc Thạch thu 150k 18/7/2020 A1
25 Võ Văn Thọ ck 18/7/2020 A1
26 Đoàn Tiến Hữu 18/7/2020 A1
27 La Thành Nam 18/7/2020 A1
28 Nguyễn Hữu Thiên An 18/7/2020 A1
29 Kiều Anh 18/7/2020 A1
30 Bùi Anh Trương ck 18/7/2020 A1
31 Nguyễn Minh Toàn 18/7/2020 A1
32 Võ Anh Nhân CK 18/7/2020 A1
33 Dương Thái Minh ck 18/7/2020 A1
Call Now Button