Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 27 & 28/09/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 27 & 28/09/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Phạm Thị Nga 27/9/2020 A1
2 Bùi Trung Hiếu 27/9/2020 A1
3 Hồ Phượng Hằng 27/9/2020 A1
4 Nguyễn Thái Huyền 27/9/2020 A1
5 Mơ Win 27/9/2020 A1
6 Nguyễn Thị Ngọc Linh 27/9/2020 A1
7 Trần Ngọc Linh 27/9/2020 A1
8 Bùi Thị Ngọc Ẩn 27/9/2020 A1
9 Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh 27/9/2020 A1
10 Bae DongIl 27/9/2020 A1
11 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 27/9/2020 A1
12 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/9/2020 A1
13 Hoàng Minh Khôi 28/9/2020 A1
14 Đinh Thị Diệu Hiền 28/9/2020 A1
15 Phạm Thị Huyền Thái 28/9/2020 A1
16 Nguyễn Thị Bé Hiếu 28/9/2020 A1
17 Phan Nguyễn Hoàng Bảo 28/9/2020 A1
18 Lưu Gia Minh 28/9/2020 A1
19 Nguyễn Nhật Yến Nhi 28/9/2020 A1
20 Nguyễn Khánh Linh 28/9/2020 A1
21 Trần Anh Thư 28/9/2020 A1
Call Now Button