Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 28/07/2020 & 31/07/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 28/07/2020 & 31/07/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Hồ Thị Hạnh 28/7/2020 A1
2 Phạm Hồng Tuyết 28/7/2020 A1
3 Lý Trọng Nghĩa 28/7/2020 A1
4 Vũ Khang Hy 28/7/2020 A1
5 Nguyễn Thanh Thiên Tứ 28/7/2020 A1
6 Nguyễn Bảo Ngọc 28/7/2020 A1
7 Trần Anh Kiệt 28/7/2020 A1
8 Trần Văn Vụ 28/7/2020 A1
9 Dương Quỳnh Anh 28/7/2020 A1
10 Trần Ngọc Ái 28/7/2020 A1
11 Phạm Đào Bích Vy 28/7/2020 A1
12 Nguyễn Tín 28/7/2020 A1
13 Nguyễn Đình Lợi 28/7/2020 A1
14 Nguyễn Tấn Phấn 28/7/2020 A1
15 Võ Kim Ngân 28/7/2020 A1
16 Phạm Thị Thùy Dương 31/7/2020 A1
17 Phạm Thái An 31/7/2020 A1
18 Nguyễn Thị Minh Tấn 31/7/2020 A1
19 Nguyễn Thảo Trinh 31/7/2020 A1
20 Phạm Thanh Thủy 31/7/2020 A1
21 Phạm Hoàng Thu Ny 31/7/2020 A1
22 Đinh Văn Tuấn 31/7/2020 A1
23 Đinh Thị Thùy Linh 31/7/2020 A1
24 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 31/7/2020 A1
25 Nguyễn Văn Là 31/7/2020 A1
26 Nguyễn Thanh Sơn 31/7/2020 A1
27 Nguyễn Công Tâm 31/7/2020 A1
28 Nguyễn Trần Hồng Trang 31/7/2020 A1
29 Phạm Thị Bé Hiền 31/7/2020 A1
30 Lê Trọng Nghĩa 31/7/2020 A1
Call Now Button