Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 18/12/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 18/12/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Hoàng Phúc Huy 18/12/2020 A1
2 Huỳnh Kim Ngân 18/12/2020 A1
3 Phạm Duy Thành Lâm 18/12/2020 A1
4 Trần Đức Anh Khôi 18/12/2020 A1
5 Trương Phước Nghĩa 18/12/2020 A1
6 Hà Duy Minh 18/12/2020 A1
7 Nguyễn Quốc Thanh 18/12/2020 A1
8 Phan Trần Gia Bảo 18/12/2020 A1
9 Nguyễn Văn Tiến 18/12/2020 A1
10 Phạm Minh Hiếu 18/12/2020 A1
11 Đặng Sỹ Huy 18/12/2020 A1
12 Lê Đình Nghĩa 18/12/2020 A1
13 Nguyễn Phúc Hiệp 18/12/2020 A1
14 Liên Nhật Nam 18/12/2020 A1
15 Lê Ngô Nguyệt Ảnh 18/12/2020 A1
Call Now Button