Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI CHIỀU NGÀY 04/07/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI CHIỀU NGÀY 04/07/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Đoàn Minh Trí 4/7/2020 A1
2 Nguyễn Minh Chí 4/7/2020 A1
3 Huỳnh Thị Tuyết Thảo 4/7/2020 A1
4 Trần Quốc Tuấn 4/7/2020 A1
5 Lê Đức Vinh 4/7/2020 A1
6 Hoàng Vũ Huyền Trâm 4/7/2020 A1
7 Nguyễn Đức Quang 4/7/2020 A1
8 Hà Nguyễn Thanh Huyền 4/7/2020 A1
9 Trần Quang Sang 4/7/2020 A1
10 Bùi Thị Minh Phương 4/7/2020 A1
Call Now Button