Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 13 & 15/11/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 13 & 15/11/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trần Quang Hiếu ck 13/11/2020 A1
2 Nguyễn Kiều Diễm 13/11/2020 A1
3 Nguyễn Trọng Duy 13/11/2020 A1
4 Nguyễn Kiều Hoàng Đạt 13/11/2020 A1
5 Nguyễn Sơn 13/11/2020 A1
6 Nguyễn Đức Hữu Phát 13/11/2020 A1
7 Ngô Gia Bảo 13/11/2020 A1
8 Lâm Huỳnh Thanh Trúc 15/11/2020 A1
9 Trần Đặng Quế Hương 15/11/2020 A1
10 Đỗ Trần Thái Minh 15/11/2020 A1
11 Đặng Nguyễn Thanh Trúc 15/11/2020 A1
12 Trần Đỗ Kim Bảng 15/11/2020 A1
13 Phan Thành Lộc 15/11/2020 A1
14 Nguyễn Tấn Hoàng Long 15/11/2020 A1
15 Huỳnh Thị Hạ My 15/11/2020 A1
16 Lê Bá Hòa 15/11/2020 A1
17 Lê Hà Thịnh Vượng 15/11/2020 A1
18 Lê Kiều Oanh 15/11/2020 A1
Call Now Button