Danh sách nhận bằng A1 thi 13/4

Danh sách nhận bằng A1 thi 13/4
STT Họ Tên NS Hạng
1 Hồ Minh Thái Bảo 24/3/2003 A1 13-4
2 Dương Minh Hoàng 17/2/2004 A1 13-4
3 Đặng Diệu Linh 12/9/1992 A1 13-4
4 Nguyễn Phương Quyên 16/11/2003 A1 13-4
5 Hồ Ngọc Hưởng 18/5/2000 A1 13-4
6 Ngô Tấn Thành 14/11/1959 A1 13-4
7 Nguyễn Văn Yên 15/3/1991 A1 13-4
8 Hoàng Khánh Bảo Quyên 7/12/2003 A1 13-4
9 Nguyễn Thị Hồng Anh 24/3/2003 A1 13-4
10 Nguyễn Bích Phượng 27/03/1995 A1 13-4
Rate this post
Call Now Button