Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 04/01/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 04/01/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Bùi Thị Liên 4/1/2020 A1
2 Sơn Tuyền 4/1/2020 A1
3 Phạm Khánh Nguyên 4/1/2020 A1
4 Đậu Nguyễn Hoàng Long 4/1/2020 A1
5 Nguyễn Thị Lệ Thủy 4/1/2020 A1
6 Nguyễn Qúy Phương 4/1/2020 A1
7 Vòng Sâu Phúc 4/1/2020 A1
8 Đổ Văn Nhẩn 4/1/2020 A1
9 Nguyễn Thị Lan Vi 4/1/2020 A1
10 Nguyễn Hoàng Luân 4/1/2020 A1
11 Lê Thùy Quyên 4/1/2020 A1
12 Trần Thị Sao Mai 4/1/2020 A1
13 Lương Huê 4/1/2020 A1
14 Dương Thanh Hoàng 4/1/2020 A1
15 Phạm Xuân Vinh 4/1/2020 A1
16 Nguyễn Thảo Nguyên 4/1/2020 A1
17 Khưu Bạch Linh 4/1/2020 A1
18 Trương Phạm Huy Hoàng 4/1/2020 A1
19 Lê Ngọc Vân Nhi 4/1/2020 A1
20 Nguyễn Khắc Dương 4/1/2020 A1
21 Nguyễn Văn Luân 4/1/2020 A1
22 Đặng Thái Phương Dung 4/1/2020 A1
23 Nguyễn Hữu Vinh 4/1/2020 A1
24 QUACH TAI TY 4/1/2020 A1
25 Võ Xuân Tùng 4/1/2020 A1
26 Hà Lưu Danh 4/1/2020 A1
27 Trần Thị Bé Đời 4/1/2020 A1
28 Đinh Thị Anh Thư 4/1/2020 A1
Call Now Button