Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 23/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 23/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Trương Minh Hiếu 23/6/2020 A1
2 Lê Hoàng Minh 23/6/2020 A1
3 Đinh Công Tú 23/6/2020 A1
4 Nguyễn Hải 23/6/2020 A1
5 Phạm Ngọc Trà My 23/6/2020 A1
6 Bùi Trung Hậu 23/6/2020 A1
7 Lê Minh Chí 23/6/2020 A1
8 Phạm Văn Lộc 23/6/2020 A1
9 Bùi Tuấn Anh 23/6/2020 A1
10 Bùi Quang Sáng 23/6/2020 A1
11 Cao Vĩnh Lộc 23/6/2020 A1
12 Lê Ngọc Phương Anh 23/6/2020 A1
13 Nguyễn Thị Hiền Lương 23/6/2020 A1
14 Ngô Phúc Cần 23/6/2020 A1
15 Lê Chí Cương 23/6/2020 A1
16 Phạm Thái Đan Mạnh 23/6/2020 A1
17 Cao Long Nhật 23/6/2020 A1
18 Nguyễn Đình Khánh 23/6/2020 A1
19 Đào Thiên Anh Khoa 23/6/2020 A1
20 Phạm Đình Quế 23/6/2020 A1
21 Lê Văn Bì 23/6/2020 A1
22 Nguyễn Văn Nam 23/6/2020 A1
23 Phạm Xuân Tú 23/6/2020 A1
24 Hoàng Trung Thái 23/6/2020 A1
25 Nguyễn Công Hậu 23/6/2020 A1
Call Now Button