Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 21/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 21/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Trần Thị Ngọc Thuận 21/6/2020 A1
2 Lê Nguyễn Ngọc Hà 21/6/2020 A1
3 Huỳnh Phúc Hoàng Linh 21/6/2020 A1
4 Hà Văn Phúc 21/6/2020 A1
5 Lê Cao Phương Thủy 21/6/2020 A1
6 Tạ Ngọc Hiếu 21/6/2020 A1
7 Nguyễn Thị Thanh Nhi 21/6/2020 A1
8 Trần Phạm Phương Thảo ck 21/6/2020 A1
9 Nguyễn Thị Hồng Chúc 21/6/2020 A1
Call Now Button