Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 19/07/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 19/07/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Bùi Đức Huy 19/7/2020 A1
2 Lê Hoàng Trúc 19/7/2020 A1
3 Lê Đức An 19/7/2020 A1
4 Bùi Văn Cảnh 19/7/2020 A1
5 Nguyễn Thị Bích Loan 19/7/2020 A1
6 Nguyễn Đình Hùng 19/7/2020 A1
7 Hồ Thị Cẩm Tiên 19/7/2020 A1
8 Nguyễn Hữu Long 19/7/2020 A1
9 Đoàn Vũ Tuấn 19/7/2020 A1
10 Phạm Công Hậu 19/7/2020 A1
11 Trần Minh Hiếu 19/7/2020 A1
12 Nguyễn Minh Hiếu 19/7/2020 A1
13 Lê Thị Hồng Lan 19/7/2020 A1
Call Now Button