Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 28/12/2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 28/12/2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/12/2019 A1
2 Nguyễn Trung Hiếu 28/12/2019 A1
3 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/12/2019 A1
4 Phạm Nguyễn Tuyết Ngọc 28/12/2019 A1
5 Đào Tuấn Anh 28/12/2019 A1
6 Lã Anh Tuấn 28/12/2019 A1
7 Nguyễn Hoàng Tú Nhiên 28/12/2019 A1
8 Ngô Thị Ngọc Ánh 28/12/2019 A1
9 Lê Thị Bé Hai 28/12/2019 A1
10 Đặng Hưng Phát 28/12/2019 A1
11 Lê Hoàng Long 28/12/2019 A1
12 Nguyễn Trọng Đạt 28/12/2019 A1
13 Nguyễn Thanh Duy 28/12/2019 A1
14 Lê Văn Cần 28/12/2019 A1
15 Trần Anh Khoa 28/12/2019 A1
16 Nguyễn Vĩnh Tuấn An 28/12/2019 A1
17 Vũ Văn Hà 28/12/2019 A1
18 Chu Tiến Đạt 28/12/2019 A1
19 Nguyễn Hoàng Phát 28/12/2019 A1
20 Dư Thanh Điền 28/12/2019 A1
21 Nguyễn Hoàng Thắng 28/12/2019 A1
22 Lê Thị Trang Khanh 28/12/2019 A1
23 Lê Vũ Như Ý 28/12/2019 A1
24 Nguyễn Duy Khang 28/12/2019 A1
25 Lê Mạnh Hùng 28/12/2019 A1
26 Nguyễn Thanh Hải 28/12/2019 A1
27 Lương Thanh Sơn 28/12/2019 A1
28 Nguyễn Thị Phương 28/12/2019 A1
29 Nguyễn Tiến Dũng 28/12/2019 A1
30 Mai Tấn Hùng 28/12/2019 A1
31 Nguyễn Anh Khoa 28/12/2019 A1
32 Cao Thị Thu Thảo 28/12/2019 A1
33 Nguyễn Văn Phúc 28/12/2019 A1
Call Now Button