Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 14/6/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 14/6/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Huỳnh Ngọc Đăng Khánh 14/6/2020 A1
2 Phạm Ngọc Minh 14/6/2020 A1
3 Lương Thị Tuyền 14/6/2020 A1
4 Lê Minh Trung 14/6/2020 A1
5 Trần Thị Hằng 14/6/2020 A1
6 Tất Chí Hải 14/6/2020 A1
7 Nguyễn Đình Bảo Như 14/6/2020 A1
8 Bùi Phương Thảo 14/6/2020 A1
9 Nguyễn Thế Hưng 14/6/2020 A1
10 Hoàng Thị Tuyết Tâm 14/6/2020 A1
11 Nguyễn Tuấn Anh 14/6/2020 A1
12 Lâm Thị Thủy Tiên 14/6/2020 A1
13 Le Tri Q 14/6/2020 A1
14 Hồ Quang Thành Đạt 14/6/2020 A1
Call Now Button