Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 10/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 10/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Văn Thái ck 10/6/2020 A1
2 Đinh Công Tiến 10/6/2020 A1
3 Huỳnh Thị Thu Ngân 10/6/2020 A1
4 Trần Thị Thư 10/6/2020 A1
5 Phạm Tấn Phát 10/6/2020 A1
6 Bùi Xuân Tiến 10/6/2020 A1
7 Liffiton Kenneth 10/6/2020 A1
8 Hà Minh Tiến 10/6/2020 A1
9 Nguyễn Lý Cao Trung Kiên 10/6/2020 A1
10 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10/6/2020 A1
11 Bùi Thị Kiều Trang 10/6/2020 A1
12 Trần Thị Minh Nguyệt 10/6/2020 A1
13 Phạm Thúy Ngân 10/6/2020 A1
14 Âu Thị Thúy Oanh 10/6/2020 A1
15 Giang Trí Toàn 10/6/2020 A1
16 Giang Trí Thắng 10/6/2020 A1
17 Giang Trí Tấn 10/6/2020 A1
18 Nguyễn Quốc Cường 10/6/2020 A1
19 Châu Tấn Thành 10/6/2020 A1
20 Nguyễn Tất Thiên 10/6/2020 A1
21 Nguyễn Trọng Nhân 10/6/2020 A1
Call Now Button