Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 27/08/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 27/08/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Thiện Nhân S 27/8/2020 A1
2 Nguyễn Thị Phượng S 27/8/2020 A1
3 Nguyễn Hồng Phi Vân S 27/8/2020 A1
4 Đoàn Huy Phong S 27/8/2020 A1
5 Nguyễn Thị Thanh Vân S 27/8/2020 A1
6 Tô Tuấn Kiệt S 27/8/2020 A1
7 Phạm Đặng Bảo Trân S 27/8/2020 A1
8 Hồ Thiên Nga S 27/8/2020 A1
9 Võ Quang Vinh S 27/8/2020 A1
10 Trịnh Kim Thiên S 27/8/2020 A1
11 Trần Thành Tài S 27/8/2020 A1
12 Nguyễn Việt Cường S 27/8/2020 A1
Call Now Button