DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 26/3/2021

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 26/3/2021
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trần Thị Thu Thảo 26/3/2021 A1
2 Trần Thanh Phong 26/3/2021 A1
3 Trần Thị Yến 26/3/2021 A1
4 Ngô Thị Quỳnh Trang 26/3/2021 A1
5 Phạm Thi Thi 26/3/2021 A1
6 Đoàn Diệp Thế Ngọc 26/3/2021 A1
7 Tô Đức Điềm 26/3/2021 A1
8 Đỗ Duy Sơn ck 26/3/2021 A1
9 Hoàng Văn Thanh 26/3/2021 A1
10 Hoàng Anh Quân 26/3/2021 A1
Rate this post
Call Now Button