Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 30/05/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 30/05/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Trần Thị Thơm 30/5/2020 A1
2 Huỳnh Kim Duy Tân 30/5/2020 A1
3 Hồ Ngọc Diễm Xuân 30/5/2020 A1
4 Châu Tiêu Cường 30/5/2020 A1
5 Juan Grobler 30/5/2020 A1
6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/5/2020 A1
7 Đinh Thị Mỹ Dung 30/5/2020 A1
8 Nguyễn Bảo Đăng Khoa 30/5/2020 A1
9 Ngô Thị Kiều Diễm 30/5/2020 A1
10 Nguyễn Thị Lệ 30/5/2020 A1
11 Phạm Tấn Thành ck 30/5/2020 A1
12 Lê Thị Thanh Lan 30/5/2020 A1
13 Ngô Hưng Đông 30/5/2020 A1
14 Hoàng Lê Vy 30/5/2020 A1
15 Trần Trọng Tiên 30/5/2020 A1
16 Trịnh Dáng My 30/5/2020 A1
17 Phạm Thế Huynh 30/5/2020 A1
18 Bùi Phạm Hồng Phúc 30/5/2020 A1
19 Ngô Nguyễn Bảo Trâm 30/5/2020 A1
20 Đinh Mộng Ngọc 30/5/2020 A1
21 Huỳnh Khánh Hiếu 30/5/2020 A1
22 Huỳnh Bảo Luân 30/5/2020 A1
23 Hoàng Lê Phương Trâm 30/5/2020 A1
Call Now Button