Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 02/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 02/06/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trương Tố Trinh ck 2/6/2020 A1
2 Trương Phương Trinh ck 2/6/2020 A1
3 Cam Tùng Nguyên 2/6/2020 A1
4 Nguyễn Thái Lai 2/6/2020 A1
5 Võ Minh Bình 2/6/2020 A1
6 Trần Thị Bích Tuyền 2/6/2020 A1
7 Nguyễn Xuân Thái 2/6/2020 A1
8 Ngô Thị Quỳnh Phương 2/6/2020 A1
9 Vũ Ngọc Hùng 2/6/2020 A1
10 Lê Phạm Yến Linh 2/6/2020 A1
11 Trần Thị Như Ngọc 2/6/2020 A1
12 Nguyễn Thị Lan Phương 2/6/2020 A1
13 Phạm Thị Hoài Phương ck 2/6/2020 A1
14 Nguyễn Thị Ly Na 2/6/2020 A1
15 Phạm Minh Bích Trâm 2/6/2020 A1
16 Ngô Nguyễn Hùng Nam 2/6/2020 A1
17 Kiều Minh Lâm 2/6/2020 A1
18 Trần Văn Cường 2/6/2020 A1
19 Trần Đình Đoàn 2/6/2020 A1
20 Nguyễn Ngọc Huy 2/6/2020 A1
21 Nguyễn Sỹ Vinh 2/6/2020 A1
22 Nguyễn Trung Thành 2/6/2020 A1
23 Trương Văn Minh 2/6/2020 A1
24 Nguyễn Thị Liên 2/6/2020 A1
25 Phạm Thị Thu Hà 2/6/2020 A1
26 Nguyễn Vũ Hoàng 2/6/2020 A1
Call Now Button