DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI 19-3-2021

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 19/3/2021
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Vũ Đại Lâm 19/3/2021 A1
2 Nguyễn Viết Long 19/3/2021 A1
3 Nguyễn Như Mạch 19/3/2021 A1
4 Bùi Công Tuấn 19/3/2021 A1
5 Trần Thị Kiều Loan 19/3/2021 A1
6 Trương Quang Diệu 19/3/2021 A1
7 Lê Thị Như Uyên 19/3/2021 A1
8 Nguyễn Minh Tú 19/3/2021 A1
9 Trần Thành Long 19/3/2021 A1

 

Rate this post
Call Now Button