Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG 14/3

DANH SÁCH NHẬN BẰNG 14/3

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Đỗ Tấn Sỹ 14/3/2021 A1
2 Chu Đức Anh 14/3/2021 A1
3 Trịnh Viết Duy Thuận 14/3/2021 A1
4 Trịnh Hoàng Minh Nhật 14/3/2021 A1
5 Hà Thanh Quang 14/3/2021 A1
6 Trần Thái Kỳ 14/3/2021 A1
7 Nguyễn Trọng Trí 14/3/2021 A1
8 Nguyễn Trường Vĩ 14/3/2021 A1
9 Nguyễn Hoàng Thịnh 14/3/2021 A1
10 Phan Hoàng Hương Giang 14/3/2021 A1
11 Dương Tài Lộc 14/3/2021 A1
12 Nguyễn Quỳnh Như 14/3/2021 A1
13 Nguyễn Trọng Đức 14/3/2021 A1
14 Trần Văn Nhân 14/3/2021 A1
15 Nguyễn Hùng Huy 14/3/2021 A1
16 Huỳnh Minh Thông 14/3/2021 A1
Call Now Button