DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 28/4/2021

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 28/4/2021
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Đặng Bá Vinh 28/4/2021 A1
2 Nguyễn Công Niên 28/4/2021 A1
3 Trịnh Trung Kiên 28/4/2021 A1
4 Nguyễn Minh Hưng 28/4/2021 A1
5 Trần Thị Lê Thanh Thanh 28/4/2021 A1
6 Bùi Đức Mạnh 28/4/2021 A1
7 Trần Hữu Thọ 28/4/2021 A1
8 Bùi Quốc Duy Hùng 28/4/2021 A1
9 Huỳnh Ngọc Vân Cát 28/4/2021 A1
10 Nguyễn Minh Châu 28/4/2021 A1
11 Đào Minh Đức 28/4/2021 A1
12 Phạm Thị Huyền Trang 28/4/2021 A1
13 Lê Thanh Phú 28/4/2021 A1
14 Nguyễn Việt Đức 28/4/2021 A1
15 Phan Thị Quỳnh Hoa 28/4/2021 A1
16 Lê Nguyễn Ngọc Tường 28/4/2021 A1
17 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/4/2021 A1
18 La Văn Định 28/4/2021 A1
5/5 - (2 bình chọn)
Call Now Button