Home / Thông tin: Emilia Romanga

Thông tin: Emilia Romanga

Sản xuất chế tạo siêu xe Lamborghini Aventador

Sản xuất chế tạo siêu xe Lamborghini Aventador 1

Sản xuất chế tạo siêu xe Lamborghini Aventador Aventador là thử nghiệm đầu tiên cho hướng thiết kế này. Kênh National Geographic được đặt cách ở nhà máy Lamborghini để chứng kiến các quá trình chế tạo các bộ phần đầu tiên của chiếc xe. Đây là Saint Acata, một …

Xem thêm »
Call Now Button