Home / Notice of Receiving List / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 13 & 15/11/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 13 & 15/11/2020

No. FIRST AND LAST NAME TEST DAY CLASS
1 Trần Quang Hiếu ck 13/11/2020 A1
2 Nguyễn Kiều Diễm 13/11/2020 A1
3 Nguyen Trong Duy 13/11/2020 A1
4 Nguyễn Kiều Hoàng Đạt 13/11/2020 A1
5 Nguyễn Sơn 13/11/2020 A1
6 Nguyễn Đức Hữu Phát 13/11/2020 A1
7 Ngô Gia Bảo 13/11/2020 A1
8 Lâm Huỳnh Thanh Trúc 15/11/2020 A1
9 Trần Đặng Quế Hương 15/11/2020 A1
10 Đỗ Trần Thái Minh 15/11/2020 A1
11 Đặng Nguyễn Thanh Trúc 15/11/2020 A1
12 Trần Đỗ Kim Bảng 15/11/2020 A1
13 Phan Thành Lộc 15/11/2020 A1
14 Nguyễn Tấn Hoàng Long 15/11/2020 A1
15 Huỳnh Thị Hạ My 15/11/2020 A1
16 Lê Bá Hòa 15/11/2020 A1
17 Lê Hà Thịnh Vượng 15/11/2020 A1
18 Lê Kiều Oanh 15/11/2020 A1
Comparison of Driving License Types - How to get international driving permit in Vietnam: We are one of the major training centers in Ho Chi Minh City, specializing in the field of Driver Training and Slaughtering teaching and taking a Motorcycle Driver's License (A1, A2), a 4-wheel drive license from 4 - 9 seats (class B1, B2 and C).
Call Now Button
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish