Home / Notice of Receiving List

Notice of Receiving List

A1 TEST RECEIVED LIST ON 18/12/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG 1 Nguyễn Hoàng Phúc Huy 18/12/2020 A1 2 Huỳnh Kim Ngân 18/12/2020 A1 3 Phạm Duy Thành Lâm 18/12/2020 A1 4 Trần Đức Anh Khôi 18/12/2020 A1 5 Trương Phước Nghĩa 18/12/2020 A1 6 Hà Duy Minh 18/12/2020 A1 7 Nguyễn Quốc Thanh …

See more "

A1 TEST RECEIVED LIST ON 12/16/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG 1 Nguyễn Hữu Tâm 16/12/2020 A1 2 Trương Thị Phương Thảo 16/12/2020 A1 3 Huỳnh Tuấn Anh 16/12/2020 A1 4 Nguyễn Thị Kim Chung 16/12/2020 A1 5 Trương Hoàng Đức 16/12/2020 A1 6 Nguyễn Thị Huyền Thu 16/12/2020 A1 7 Nguyễn Thái Bình …

See more "

A1 TEST RECEIVED LIST ON 11/28/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG 1 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 28/11/2020 A1 2 Nguyễn Đức Khoa 28/11/2020 A1 3 Pha Ti Mah 28/11/2020 A1 4 Lê Hoàng Thân 28/11/2020 A1 5 Nguyễn Tuấn Ngọc 28/11/2020 A1 6 Trần Xuân Thưởng 28/11/2020 A1 Bài Viết Cùng Chủ Đề Được …

See more "

A1 TEST RECEIVED LIST ON 11/27/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG 1 Lê Thành Trung 27/11/2020 A1 2 Trương Ngọc Hoàng Lâm 27/11/2020 A1 3 Lê Nguyễn Minh Nhật 27/11/2020 A1 4 Trịnh Nguyễn Thảo Nguyên 27/11/2020 A1 5 Ngô Đình Ngọc 27/11/2020 A1 6 Mai Kim Phương 27/11/2020 A1 7 Hoàng Thị Mỹ …

See more "
Comparison of Driving License Types - How to get international driving permit in Vietnam: We are one of the major training centers in Ho Chi Minh City, specializing in the field of Driver Training and Slaughtering teaching and taking a Motorcycle Driver's License (A1, A2), a 4-wheel drive license from 4 - 9 seats (class B1, B2 and C).
Call Now Button
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish